Fəaliyyətlərimiz

Wohlwend
Zubler
Hezz- CadCam təqdimatı
Esteperio- endodontik seminar
Tədris kursları